Cwcis

Mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi ffeiliau bach (a elwir yn 'cwcis') ar eich dyfais i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn pori'r safle.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • fesur sut rydych yn defnyddio'r wefan fel y gellir ei ddiweddaru a'i wella yn seiliedig ar eich anghenion
  • gofio'r hysbysiadau rydych wedi eu gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto

Nid yw cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod yn bersonol.

Gelwir cwcis sy'n terfynu ar ddiwedd sesiwn pori yn 'cwcis sesiwn'. Rydym yn cadw sesiynau cwcis ar eich dyfais i helpu i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel tra rydych yn defnyddio'r gwasanaeth. Gelwir cwcis sy'n cael eu cadw'n hirach yn 'cwcis parhaus'.

Cael gwybod mwy am sut i reoli cwcis.

Cwcis Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am ddefnydd safle, sy'n ein helpu i wella'r gwasanaeth.

Mae'r cwcis Google Analytics rydym yn eu defnyddio yn casglu a chadw gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn ymweld â hwy – yr amser rydych yn treulio ar bob tudalen
  • sut wnaethoch gyrraedd y gwasanaeth
  • yr hyn rydych yn clicio arno wrth i chi ddefnyddio'r gwasanaeth

Nid yw Google yn cael defnyddio na rhannu ein data dadansoddi. Gallwch optio allan o gwcis Google Analytics. Darllen trosolwg Google ar breifatrwydd a diogelu data.

Enw Bwriad Terfynu
_ga Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr ar ôl 2 flynedd
_gid Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr ar ôl 24 awr
_gat Defnyddir i sbarduno cyflymdra’r cais ar ôl 1 munud

Cwcis Sesiynau

Enw Bwriad Terfynu
_vehicle_enquiry_ui_session ¹ Defnyddir i gadw ac adalw gwybodaeth defnyddiwr ar ddiwedd y sesiwn

Cwcis metrigau perfformiad

Rydym yn monitro perfformiad ein gwasanaeth i sicrhau ein bod yn darparu profiad cyflym ac ymatebol.

Enw Bwriad Terfynu
F5* Defnyddir i fonitro perfformiad ein gwasanaeth ar ddiwedd y sesiwn
F5_cspm Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr ar ddiwedd y sesiwn
in-token Defnyddir fel tocyn mewngofnodi cyfrifon defnyddiwr ar ôl 7 niwrnod
_cfduid Defnyddir gan y rhwydwaith cynnwys, Cloudflare, i adnabod traffig y we y gellir ymddiried ynddynt ar ôl 1 mis

¹ Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol fel y gellir darparu'r gwasanaeth a ofynnir amdano neu i gydymffurfio gydag unrhyw ddeddfwriaeth cymwys arall er enghraifft, gofynion diogelwch y gyfraith diogelu data.